Podmínky soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen „soutěž“), která probíhá na území České republiky. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je:

Pro-idea s.r.o. se sídlem Zámecké náměstí 511/10, 41501, Teplice, IČ: 28738608, DIČ: CZ28738608, Do obchodního rejstříku zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 12. ledna 2011, oddíl C, vložka 29666 (dále jen „organizátor”).

Zadavatelem soutěže je:

DanCzek Teplice a.s. se sídlem Tolstého 474/1, 415 03 Teplice, IČO: 250 04 255 DIČ: CZ25004255, Zápis v obchodním rejstříku: B 873 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“).

 

Termín a místo konání soutěže

Soutěž se uskuteční v termínu od 12. 5. 2020 do ukončení formou komentáře k soutěžnímu příspěvku organizátorem (dále jen „doba konání soutěže“).

Soutěž je pořádána na území České republiky. Soutěž se uskuteční na Instagramu Vapemania.

II. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní všechny podmínky soutěže (dále jen „soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi či zadavateli.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

III. Účast v soutěži

Soutěže se může účastnit pouze ten soutěžící, který byl řádně zařazen do soutěže.

Zařazení do soutěže je podmíněno:

  • komentářem u soutěžního příspěvku na Instagramu
  • označením 2 přátel v komentáři, aby mohli také soutěžit
  • sdílením soutěžního příspěvku ve Stories
  • registrací do soutěže souhlasíte s podmínkami soutěže.

Do soutěže je možné zapojit se opakovaně. Jeden soutěžící může označit libovolný počet osob, ale každé 2 osoby musí označit ve vlastním komentáři a příspěvek znovu sdílet ve Stories. Stejně tak může být soutěžící označen.

IV. Výhry v soutěži a jejich předání

Výhrou soutěže je 5x příchuť Dinner Lady dle výběru pro 2 výherce, celkem tedy 10 příchutí.

Výherci budou určeni náhodným losem. Výhercem se stane autor vylosovaného komentáře.

Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou o svých výhrách organizátorem informováni nejpozději do 7 dnů od konce doby konání soutěže, a to výhradně na instagramový účet komentujícího. Výherce je povinen na výherní zprávu reagovat do 3 dnů pro doladění podrobností o předání výhry.

Výhru lze přenechat jiné osobě. Výherce předá organizátorovi jméno a adresu, kam bude výhra zaslána. Organizátor zašle výherci výhru nejpozději do 30 dnů od reakce výherce. 

V. Zpracování osobních údajů

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení a to na dobu trvání soutěže 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže archivovány po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel a zpracovatelem organizátor. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Soutěžící má dále od 25. 5. 2018 práva dle článku 12 – 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména právo na námitky proti přímému marketingu. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené zadavatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží. V případě pochybností o dodržování práv zadavatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může soutěžící obrátit na zadavatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem ani Instagramem a společnost Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli a nikoli společnosti Facebook. Veškeré dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram.

V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Organizátor ani zadavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s doručením výhry.

Organizátor si vyhrazuje právo po dohodě se zadavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, včetně předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže.

Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na soutěžních stránkách. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu, soutěžních stránek a funkčnost aplikací třetích stran).

Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel. Nerealizované výhry bez náhrady propadají zadavateli.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani v jiném alternativním plnění.

V Teplicích dne 12. 5. 2020

 

icon

731 125 011

Po - Pá: 8:00 - 15:30

icon

DOPRAVA ZDARMA

Při nákupu nad 400 Kč

icon

Rychlá expedice

Dodání do 4 pracovních dní

icon

Ověření věku 18+

Dle platného průkazu totožnosti

Ověřeno zákazníky

94 % zákazníků doporučuje náš obchod (z 359 recenzí).

„nemám žádný problém.Jsem spokojená.“

Ověřený zákazník, 16.10.

„Perfektní komunikace a rychlé dodání“

Ověřený zákazník, 16.10.

„rychlé dodání“

Ověřený zákazník, 14.10.

„Rychlí objednání rychlé dodání,zeptáte se na něco Neilem rychle odpoví,pořadí,doporučuji“

Ověřený zákazník, 12.10.